Zahvaljujući japanskoj kompaniji Allied Telesis, koja je prihvatila veoma težak i odgovoran zadatak doniranja core opreme NaissIX-u, naša mreža je od starta u mogućnosti da radi na 10Gb uz pomoć veoma brzih x510 L3 svičeva.